Zmizelá Kutná Hora   »  Novinky

Oslavujeme roční výročí projektu

Dnes je to přesně rok, kdy byly veřejnosti představeny hlavní výstupy projektu Zmizelá Kutná Hora v rámci komponovaného večera na kutnohorském Hrádku. Toto datum se stane do budoucna příležitostí roční rekapitulace činnosti projektu, budeme vám předkládat jakousi výroční zprávu.
Dovolte nejprve krátké obrazové ohlédnutí za akcí na Hrádku, která před rokem projekt odstartovala: v úterý 1. 12. 2009 od 16. hodin se uskutečnil odborný seminář, kde byla představena čerstvě vydaná kniha a poprvé prezentovány tyto internetové stránky. Následovala vernisáž výstavy originálů obrazových pramenů a v rámci večera byli vylosováni tři výherci soutěžního seriálu „Poznej zmizelou Kutnou Horu“.

Krátce připomeňme hlavní cíle projektu i etapy jeho vzniku. Hlavním cílem projektu je digitalizace a zpřístupnění historických obrazových pramenů města široké veřejnosti. Konkrétně ten, kdo má hlubší zájem dozvědět se, jak v minulosti vypadal chrám sv. Barbory či Vlašský dvůr, jak se proměnila třeba Tylova ulice, jakou fasádu měl kdysi dům na Václavském náměstí nebo jakou podobu měla zaniklá brána v České ulici, podívá se do Digitálního archivu na webových stránkách nebo do knížky. Zde najde základní údaje o památkách a jednotlivých pramenech (období, autora, druh pramene), ale především informaci, v jakém archivu nebo sbírce je tento pramen uložen. Obrázky jsou publikovány ve formě náhledů a obsahují vodoznak, kvůli respektování reprodukčního práva k jednotlivým pramenům. Projekt byl realizován ve dvou etapách: v roce 2008 bylo soustředěno, digitalizováno a inventarizováno na 1000 obrazových pramenů města Kutné Hory a bývalého kláštera v Sedlci ze šestnácti státních a soukromých sbírek a v roce 2009 byl tento unikátní fond prezentován veřejnosti na internetových stránkách, v knize, odborném semináři a na výstavě. Projekt by nebylo možné realizovat bez finanční podpory Ministerstva kultury ČR, dále Středočeského kraje, Města Kutné Hory a Nadace Kutná Hora – památka UNESCO.

Podívejme se nyní blíže na uplynulý rok. V lednu byl autor projektu hostem pořadu Vstupte! ČR Leonardo a rozhovor, který byl odvysílán ve zkrácené podobě i na dalších stanicích Českého rozhlasu, pomohl v propagaci projektu v celostátních médiích. V dubnu pokračovala výstava na Hrádku, v jejímž rámci bylo uspořádáno několik komentovaných prohlídek. Projekt byl představen široké veřejnosti také prostřednictvím přednášek v Kutné Hoře, Praze i v zahraničí na sympoziu v Krakově. Internetové stránky byly zařazeny do projektu WebArchiv Národní knihovny ČR. Považujeme za velkou čest, že Pavel Scheufler, přední historik fotografie, sběratel a vysokoškolský pedagog, zařadil internetové stránky projektu na první místo svých oblíbených odkazů. Doslova šokující byla prodejnost knihy: za jeden měsíc v roce 2009 se prodalo 1550 kusů a v prvním čtvrtletí roku 2010 došlo k vyskladnění celého nákladu. Nakladatelství Paseka proto rozhodlo o dotisku, který vyšel 9. dubna. K dnešnímu dni se prodala polovina z celkového počtu 4500 kusů! Novinář Ivan Hartmann proto nedávno neváhal knihu označit za „kutnohorský bestseller“.

Podobně překvapující byla návštěvnost internetových stránek. Zde dovolte několik statistických údajů: celkový počet návštěvnosti stránek se v uplynulém roce vyšplhal na úctyhodných 15 935 návštěv. Počet unikátních jedinečných návštěvníků pak na 10 554, to je průměrně 29 návštěvníků denně! Ti strávili prohlížením stránek průměrně 6:05 minuty. Nejnavštěvovanějšími stránkami byl bezesporu Digitální archiv a v něm tyto složky: 1. Zaniklé památky, 2. Domy, 3. Ulice a náměstí, 4. Brány a opevnění, 5. Mapa historického jádra, ad. … Největší počet návštěvníků byl z měst České republiky v pořadí: 1. Praha, 2. Kutná Hora, 3. Brno, 4. Pardubice, 5. Kolín, ad. … Internetové stránky nebo jejich anglickou mutaci si prohlédli lidé také z následujících zemí: 1. Slovensko, 2. Německo, 3. USA, 4. Polsko, 5. Itálie, ad. … Osmdesát dva návštěvníků z České republiky, jeden z Rakouska a Slovenska, se na stránkách zaregistrovalo k pravidelnému odběru novinek.

V minulém roce byl naplněn jeden z hlavních cílů projektu, a to rozšiřování Digitálního archivu o přírůstky. V pravidelných čtvrtletních intervalech byly do databáze vloženy tyto přírůstky: č. 1 Voršilský klášter, č. 2 Ulice a náměstí, č. 3 Chrám sv. Barbory a přichystán je do konce roku přírůstek č. 4 Historické mapy.

Projekt v uplynulém roce pomohl při řešení detailů akce zádlaby historického jádra Kutné Hory, sloužil jako digitální protějšek Historického atlasu měst – č. 22 Kutná Hora, připravované knížce o historii Jezuitské koleje, jedné diplomové práci a dvou studentských pracích, jednoho historického kalendáře. To je alespoň zlomek toho, o čem máme povědomost.

K ročnímu výročí projektu jsme především pro pravidelné návštěvníky stránek připravili kvíz, v němž mohou poznávat a určovat památky na fotografiích a historických vyobrazeních. Kvíz budeme pravidelně obměňovat a náročnost zvyšovat!

Závěrem dovolte pohled do nadcházejícího roku. Naším cílem je pochopitelně další pravidelné doplňování Digitálního archivu. Už nyní máme připraveny další digitalizované obrazové prameny. Rýsuje se také výzkum dvou zatím neznámých sbírek fotografií ze státních institucí, chtěli bychom se v budoucnu soustředit také více na historické plány a projekty jednotlivých budov. V roce 2011 si připomeneme 50 let od vyhlášení historického jádra Kutné Hory jako Městské památkové rezervace, kde náš projekt najde plné uplatnění. Na druhé straně je však nutné konstatovat, že práce na projektu a jeho „udržitelnost“ obnáší nemalé úsilí a náklady na provoz a administraci internetových stránek a vyhledávání a digitalizaci dalších pramenů. Proto budeme nuceni nalézt v příštím roce strategického partnera, který by finančně další provoz projektu podpořil.

Děkujeme za váš zájem o projekt Zmizelá Kutná Hora a přejeme všem pevné zdraví a pracovní úspěchy v roce 2011.

Napište nám

Hledáme další prameny a sbírky!

Všechna políčka formuláře musí být vyplněná.
Buďte bez obav – vaše údaje jsou u nás v bezpečí a nikdy je nikomu neposkytneme.

Vyhledávání v digiarchivu