Za hradbami města se již od středověku rozkládaly čtvrtě a předměstí, dnes známé pod pojmenováním Žižkov, Karlov, Vrchlice, Hlouška nebo dříve samostatné městečko Kaňk. V našem archivu tyto části města tvoří zatím okrajovou složku, neboť projekt Zmizelá Kutná Hora je primárně soustředěný především na město „v hradbách“.