Zmizelá Kutná Hora   »  Novinky

3. přírůstek Digitálního archivu: Chrám sv. Barbory

Architektonický model chrámu sv. Barbory je uložen ve sbírkách Českého muzea stříbra v Kutné Hoře. Vytvořil jej Jan Kraus v letech 1861 až 1865 a jde o unikátní pramen k poznání podoby chrámu před restaurováním na konci 19. století.
Model je v kutnohorském muzeu uložen pod inventárním číslem 1616/80, je vysoký 105 cm, široký 77 cm a dlouhý 80 cm, údajně je zhotovený v měřítku 1:72. Stejně precizně je ztvárněn i interiér, kam je možné nahlédnout dvířky umístěnými v západním průčelí.

Autorem modelu je Jan Kraus, tehdy oficiál při c. k. horním úřadu v Kutné Hoře, který jej vyhotovil z kartonu (tělo stavby) a ze dřeva (opěrný systém), oba materiály pokrývá polychromie olejovou barvou, další detaily jsou provedeny z kovu, skla a provázku. Kraus údajně postupoval „dle důkladného situačního plánu a dle bedlivého vyměření výšek“. Aby model působil věrohodněji, je povrch barevně stínován a zestařen.

Výpovědní hodnota modelu je v detailech samozřejmě ovlivněna měřítkem a především materiálem, na základě srovnání s dobovými fotografiemi a plány je však nutné konstatovat, že model zachycuje v autentické podobě mnoho prvků, které zanikly při restaurování chrámu v posledních dvou desetiletích 19. století. Model tedy představuje nejen krásný objekt, ale dá se s jistotou tvrdit, že i technické a umělecké dílo, které je zároveň významným pramenem pro poznání historické podoby chrámu.

Model pro účely stavebně-historického průzkumu chrámu sv. Barbory fotografoval v roce 2010 Jiří D. Dostál.

Napište nám

Hledáme další prameny a sbírky!

Všechna políčka formuláře musí být vyplněná.
Buďte bez obav – vaše údaje jsou u nás v bezpečí a nikdy je nikomu neposkytneme.

Vyhledávání v digiarchivu