Až do postavení morového sloupu v letech 1713–1715 stál na tomto náměstíčku kamenný pranýř. Sloup vytesal se svou dílnou jezuitský sochař František Baugut, autor galerie sousoší na „mostě“ před Jezuitskou kolejí. Sloup po staletí nedoznal zásadních změn, kromě toho, že dlažba rynku (dnes Šultysovy ulice) byla původně jednotná bez zvýšených chodníků a schodiště pod sloupem mělo pouze dva schody, zatímco dnes má čtyři.

V našem digitálním archivu stojí za pozornost především soubor nejstarších fotografií vizitkového formátu od Jindřicha Dittricha již z počátku šedesátých let 19. století.