Zmizelá Kutná Hora   »  Prameny   »  Využití projektu – obnova fasád

Fasáda domu čp. 512 na Havlíčkově náměstí

Rozměrný dům na dohled od hlavního náměstí v Kutné Hoře byl vystavěn v roce 1897 na místě gotického domu zvaného U Žlutého kola. V roce 1967 byla jeho eklektická čelní fasáda otlučena a vyměněny všechny truhlářské prvky. Na základě historických fotografií domu z našeho Digitálního archivu bylo původní členění fasády v roce 2009 zrekonstruováno.

Fasáda domu čp. 603 na Havlíčkově náměstí

Původní fasáda domu z roku 1903 byla na úrovni 1. patra pokrytá freskou s námětem tří králů, za jejichž vlády byla Kutná Hora na vrcholu prosperity, a to Václava II., Václava IV. a Vladislava Jagellonského. S tím přímo souviselo i zpodobení tradičních kutnohorských motivů v podobě havíře a pregéře a kompozici doplňovaly ukončující články na hlavní římse – čtyři vázy a korouhev ve vrcholu štítu. Patrně již během první republiky nebo 2. světové války však byly tyto prvky bezezbytku odstraněny. Na základě fotografie z našeho Digitálního archivu se noví majitelé domu v roce 2011 rozhodli fresku zrekonstruovat. Zakázku zadali ak. mal. Pavlu Novákovi. Složité několikaměsíční přípravy vyvrcholily v pouhém jednom dni realizace, kdy restaurátor s pomocí kolegů a studentů Akademie výtvarných umění vytvořili dílo technikou fresky, a to najednou, tedy bez denních dílů. Po metodické stránce nelze malované průčelí domu čp. 603 považovat za rekonstrukci; k tomu nepostačovaly podklady, k dispozici byla pouze jedna černobílá historická fotografie, navíc pořízena z úhlu. Námět a celkové řešení odpovídá původní malbě, v celkovém stylu a provedení detailů je však jednoznačně patrné, že jde o dílo soudobé, inspirované historickým vzorem. Co je však důležitější, malba dodala nejen samotnému domu, ale i širšímu prostředí v okolí Vlašského dvora, zcela nový a nečekaný rozměr.

Napište nám

Hledáme další prameny a sbírky!

Všechna políčka formuláře musí být vyplněná.
Buďte bez obav – vaše údaje jsou u nás v bezpečí a nikdy je nikomu neposkytneme.

Vyhledávání v digiarchivu