Kaple byla postavena v letech 1738–1741 na místě zvaném od středověku Templ na náklad Kateřiny Schleichertové z Wiesenthalu, rozené Dačické z Heslova, jako její soukromá pohřební kaple. Objekt patrně využívaly i sestry řádu sv. Voršily, které po svém příchodu do města zřídily přes uličku v domě čp. 383 dívčí školu a majitelce zprostředkovaly architekta, patrně Kiliána Ignáce Dientzenhofera. Kaple byla zrušena v roce 1787 a vložením stropů a příček a přistavěním křídla se schodištěm proměněna v obytný dům, dnes čp. 384.