Zmizelá Kutná Hora   »  Novinky

Projekt Zmizelá Kutná Hora byl představen v polském Krakově

25. března 2010
Ve dnech 22. – 23. dubna 2010 se uskutečnil v úřadu města Krakova již devátý ročník mezinárodního památkářsko-technologického sympózia EGIR 2010. Projekt Zmizelá Kutná Hora zde byl představen prostřednictvím internetových stránek.
EGIR – Europejska Gielda Informacji Renowacyjnej je každoroční setkání odborníků z oboru památkové péče, urbanismu a technologií ochrany památek především z Polska a zemí bývalé východní Evropy. Letošní téma se dotýkalo plánování obnovy historických jader měst nebo konkrétních památek. Většina z osmdesáti účastníků sympózia byly představitelé měst zapsaných na listině UNESCO z magistrátů, památkových úřadů nebo ministerstva kultury. V první části půlhodinové přednášky o Zmizelé Kutné Hoře byla představena historie města, nejvýznamnější architektonické památky a problematika památkové ochrany. Ve druhé části přednášky byly on-line prezentovány internetové stránky projektu, jejichž hlavním posláním je zkvalitnění přístupu k historickým obrazovým pramenům pro využití badatelské a vědecké, tak právě pro zodpovědnou a kvalitní péči o historické jádro města. Více informací o sympoziu EGIR naleznete zde.

Zpět