Zmizelá Kutná Hora   »  Digitální archiv   »  Ulice a náměstí   »  Barborská ulice

Barborská ulice

DATACE: kolem 1890
AUTOR: autor neznámý
VLASTNÍK: České muzeum stříbra v Kutné Hoře
INVENTÁRNÍ ČÍSLO: b.c.
DRUH PRAMENE: fotografie na kartonu
POZNÁMKA: 
DATACE: kolem 1890
AUTOR: autor neznámý
VLASTNÍK: Státní okresní archív v Kutné Hoře
INVENTÁRNÍ ČÍSLO: 610
DRUH PRAMENE: fotografie na kartonu
POZNÁMKA: 
DATACE: asi 1910
AUTOR: autor neznámý
VLASTNÍK: Ústav dějin umění Akademie věd ČR v Praze
INVENTÁRNÍ ČÍSLO: W-A-64.162
DRUH PRAMENE: fotografie
POZNÁMKA: 
DATACE: kolem 1910
AUTOR: autor neznámý
VLASTNÍK: Ústav dějin umění Akademie věd ČR v Praze
INVENTÁRNÍ ČÍSLO: W-A-64.20
DRUH PRAMENE: fotografie
POZNÁMKA: 
DATACE: asi 1915
AUTOR: autor neznámý
VLASTNÍK: Soukromá sbírka
INVENTÁRNÍ ČÍSLO: b.c.
DRUH PRAMENE: pohlednice
POZNÁMKA: 
DATACE: kolem 1920
AUTOR: autor neznámý
VLASTNÍK: České muzeum stříbra v Kutné Hoře
INVENTÁRNÍ ČÍSLO: b.c.
DRUH PRAMENE: fotografie
POZNÁMKA: 
DATACE: asi 1925
AUTOR: autor neznámý
VLASTNÍK: Ústav dějin umění Akademie věd ČR v Praze
INVENTÁRNÍ ČÍSLO: W-A-153.24
DRUH PRAMENE: fotografie
POZNÁMKA: 
DATACE: kolem 1925
AUTOR: autor neznámý
VLASTNÍK: Státní okresní archív v Kutné Hoře
INVENTÁRNÍ ČÍSLO: 645
DRUH PRAMENE: fotografie
POZNÁMKA: 
DATACE: po 1935
AUTOR: autor neznámý
VLASTNÍK: Státní okresní archív v Kutné Hoře
INVENTÁRNÍ ČÍSLO: 613
DRUH PRAMENE: fotografie
POZNÁMKA: 
DATACE: kolem 1960
AUTOR: V. Hyhlík
VLASTNÍK: České muzeum stříbra v Kutné Hoře
INVENTÁRNÍ ČÍSLO: b.c.
DRUH PRAMENE: pohlednice
POZNÁMKA: