Tento kostel byl postaven vně hradeb za Kolínskou bránou, má pozdně gotickou věž, obestavěnou na sklonku 17. století zdivem lodi, a stejně starý presbytář. Na konci 19. století připomínal spíše vesnický kostelík, do stávající podoby byl upraven podle plánů Čeňka Dajbycha v roce 1909.