Krátce po založení Horního kostela Panny Marie (sv. Jakuba) bylo započato se stavbou Dolního kostela stejného zasvěcení u hradeb města, kde byla možnost na větším prostranství založit hřbitov. V mnohém se tento kostel v minulosti podobal svatojakubskému vzoru, ale místo západního dvouvěží byla založena jen jedna dominantní věž, obsahující hlavní vstup do kostela v přízemí, orloj a velmi bohaté zastřešení, podobné blízké Čáslavské bráně. Kromě zastřešení lodi a věže je vnější podoba kostela po staletí neměnná.

V našem archivu stojí na prvním místě za pozornost fotografie od Andrease Grolla, který fotografoval pozdně gotickou kazatelnu v interiéru kostela, což bylo při možnostech tehdejší fotografické techniky, mimořádné.