Původní předhusitský kostel byl v letech 1488–1504 upraven jako pohřební kaple Jana Smíška a jeho syna Kryštofa, mj. majitelů kutnohorského Hrádku. V roce 1817 byla střecha věže zapálena bleskem a poté dostala nízký jehlancový krov, regotizační úpravu provedl v letech 1896–1898 architekt Ludvík Lábler. V našem digitálním archivu se můžete podívat, jak se vnější silueta i podoba interiéru dodnes změnila.