Dne 1. 12. 2009 se uskutečnily od 16 hodin v přednáškové síni na Hrádku odborné přednášky, které přiblížily současný stav bádání o historických obrazových pramenech města a byl zde oficiálně představen celý projekt a jednotlivé výstupy.

První část více jak dvou a půl hodinového semináře byla věnována přednáškám o obrazových pramenech Kutné Hory a sedleckého kláštera, v níž vystoupil ředitel Státního okresního archivu v Kutné Hoře Mgr. Vojtěch Vaněk s přednáškou o vývoji kutnohorských vedut a Mgr. Pavel Scheufler, pedagog FAMU a specialista na historickou fotografii období Rakouska–Uherska o nejstarších kutnohorských fotografech a jejich ateliérech.

Druhá část semináře byla věnována prezentaci projektu Zmizelá Kutná Hora. V úvodu vystoupila redaktorka Nakladatelství Paseka Magdalena Hennerová a představila čerstvě vydanou stejnojmennou knihu, další přednáškou přiblížila Mgr. PhDr. Petra Mašitová, PhD. z Ministerstva kultury ČR grantový program Podpora pro památky UNESCO, který tvořil nejpodstatnější podíl financování projektu po oba roky jeho řešení. V závěru druhé části semináře byly podrobně prezentovány webové stránky projektu, webmaster Jiří Novák vysvětlil složitý vývoj softwaru a plnění Digitálního archivu. Seminářem provázel autor projektu PhDr. Aleš Pospíšil a zúčastnilo se jej na padesát posluchačů.