Jedna z nejvýznamnějších raně barokních památek v Čechách byla stavěna téměř osmdesát let od roku 1667 do poloviny 18. století a při její stavbě zaniklo několik domů stojících mezi chrámem sv. Barbory a hradbou vnitřního města. K původní kompozici hlavního křídla, vytvořené architektem Giovannim Domenicem Orsim, patřila dominantní střední věž, štíhlejší a vyšší než obě krajní, která byla snesena v roce 1843. Nedílnou součástí areálu koleje byl i tzv. most s galerií barokních sousoší, později doplněný o alej 25 lip.