Historické mapy města představují nejvěrohodnější pramen pro poznání jeho urbanismu. Zakreslen je tu tehdejší tvar ulic a tržišť, parcely domů a významných staveb, brány a průběh středověkého opevnění, rozmístění kašen nebo jsou tu zaznamenány místní názvy. Starší mapy zachycují stav města před dvěma velkými požáry v roce 1770 a 1823, a také před zásadními přestavbami objektů a bouráním bran a opevnění v druhé polovině 19. století. Nejstarší historická mapa města Kutné Hory vznikla kolem roku 1730 v souvislosti s hledáním vhodného místa ke stavbě koleje a chrámu řádu sv. Voršily.

Nejhodnotnější půdorysný plán města, vzniklý již na základě podrobného měření, pochází od Franze Josepha Schaffusse z roku 1813. Na pozdějších plánech města, např. indikační skice stabilního katastru z roku 1839 nebo plánech z konce 19. a začátku 20. století, lze sledovat úpravy půdorysu města nebo objektů, úbytek zástavby po lokálních požárech nebo naopak zakládání nových čtvrtí za zbořenými hradbami.