Hradební příkop obíhající kolem Vlašského dvora na jihozápadní straně byl na konci 15. století zastavěn domem nejvyššího mincmistra království Jana Horstofara. Pozdně gotický dům byl v letech 1578–1582 renesančně upraven, na fasádě přibyla pětice oken, několik provlékaných mříží a dva štíty. Dům po staletí patřil k areálu Vlašského dvora, a tudíž ani jemu se nevyhnula demolice v roce 1893.