Zmizelá Kutná Hora   »  Autor   »  Průzkumy památek

Stavebně historické a archivní průzkumy (výběr)

 • Chrám sv. Barbory v Kutné Hoře
 • Katedrála Nanebevzetí Panny Marie v Sedlci
 • Kostel sv. Jakuba a Panny Marie Na Náměti v Kutné Hoře
 • Arciděkanství a domy čp. 34, 41-42 v Kutné Hoře
 • Multidisciplinární průzkum katedrály Nanebevzetí Panny Marie v Sedlci kolektiv autorů, grant MKČR
 • Obrazové prameny města Kutné Hory grant MKČR
 • Obrazové prameny města Kutné Hory – 2. etapa grant MKČR
 • Dílčí výzkum architektonického dědictví Kutné Hory a Sedlce kolektiv autorů, grant MKČR
 • Dlažby v Kutné Hoře archivní a ikonografický průzkum a dokumentace, kolektiv autorů
 • Kamenná kašna v Kutné Hoře
 • Kaple Všech svatých s kostnicí v Sedlci (s J. Mrázkem)
 • Proměny katedrály v Sedlci. 3D rekonstrukce vývojových etap architektury kolektiv autorů, grant MKČR
 • Urbanistický vývoj Kutné Hory podklady pro model historického vývoje města (s J. Mrázkem)
 • Chám sv. Barbora v Kutné Hoře - Kamenické šablony a plány z chrámového depozitáře grant MKČR

Napište nám

Hledáme další prameny a sbírky!

Všechna políčka formuláře musí být vyplněná.
Buďte bez obav – vaše údaje jsou u nás v bezpečí a nikdy je nikomu neposkytneme.

Vyhledávání v digiarchivu