Zmizelá Kutná Hora   »  Autor   »  Průzkumy památek

Stavebně historické a archivní průzkumy (výběr)

 • chrám sv. Barbory v Kutné Hoře
 • chrám Nanebevzetí Panny Marie v Sedlci
 • kostel Panny Marie Na Náměti v Kutné Hoře
 • Arciděkanství a domy čp. 34, 41-42 v Kutné Hoře
 • Multidisciplinární průzkum katedrály Nanebevzetí Panny Marie v Sedlci, kolektiv autorů, grant MKČR 2008
 • Obrazové prameny města Kutné Hory, grant MKČR 2008
 • Obrazové prameny města Kutné Hory – 2. etapa, grant MKČR 2009
 • Dílčí výzkum architektonického dědictví Kutné Hory a Sedlce, kolektiv autorů, grant MKČR 2010
 • Dlažby v Kutné Hoře, archivní a ikonografický průzkum a dokumentace, kolektiv autorů, 2009-2012
 • Kamenná kašna v Kutné Hoře, 2010-2011
 • Kaple Všech svatých s kostnicí v Sedlci, 2013-2014 (s J. Mrázkem)
 • Proměny katedrály v Sedlci. 3D rekonstrukce vývojových etap architektury, kolektiv autorů, grant MKČR, 2014
 • Urbanistický vývoj Kutné Hory, podklady pro model historického vývoje města (s J. Mrázkem), 2018-2019

Napište nám

Hledáme další prameny a sbírky!

Všechna políčka formuláře musí být vyplněná.
Buďte bez obav – vaše údaje jsou u nás v bezpečí a nikdy je nikomu neposkytneme.

Vyhledávání v digiarchivu