Zmizelá Kutná Hora   »  Novinky

Kutná Hora bude mít svůj Historický atlas

02. listopadu 2010
V těchto dnech jde do tisku Historický atlas města Kutné Hory, který vyjde před letošními Vánocemi. Atlas přináší nejnovější pohled na historický vývoj města a na jeho přípravě se podílel široký autorský kolektiv.
Historický atlas měst České republiky je projekt Historického ústavu Akademie věd ČR, který mapuje vývoj významných českých měst. Vznikl jako součást celoevropského projektu historických atlasů, má výrazný mezioborový charakter a představuje přínos ke srovnávacímu studiu měst v mezinárodním měřítku. Podobně jako historické atlasy měst Velké Británie, Německa, skandinávských zemí, Holandska, Rakouska, Francie, Itálie, Irska, Švýcarska a Polska umožňuje porovnat vývojové trendy městského osídlení ve střední a západní Evropě s využitím historicko-geografických a kartografických metod. Znamená též významný ediční počin, neboť řada starých map a plánů, které jsou do svazků atlasu zařazeny, nebyla dosud publikována.

Obsahem každého svazku je část textová, shrnující dějiny města v archeologických, historicko-geografických, politických, hospodářských a kulturních souvislostech, a část kartografická. Nedílnou součástí je soupis pramenů a literatury a obrazová dokumentace. Svazek má formát A3 a obsahuje přibližně osmdesát stran.

Za patnáct let bylo vydáno přes dvě desítky Historických atlasů měst České republiky, například Litoměřic, Pardubic, Hradce Králové, Tábora, Jihlavy, Telče, Českého Krumlova, Prahy – Libně a Vinohrad nebo Plzně. Historický atlas Kutné Hory má pořadové číslo 22. Na přípravě, která trvala více jak půl roku, se podílel kolektiv čtrnácti autorů s pracovištěm v Kutné Hoře (Státní okresní archiv, Archeologický ústav, Národní památkový ústav, České muzeum stříbra), odborníků z pražských institucí (Historický ústav AVČR, Ústav dějin umění AVČR) a dále grafikové, fotografové, překladatelé, lektoři a tiskaři.

O termínu vydání vás budeme včas informovat! Nyní přinášíme malou obrazovou ochutnávku.
Těžba a zpracování stříbrné rudy v Kutné Hoře, cca 1500−1510, GASK Kutná Hora – Praha
Těžba a zpracování stříbrné rudy v Kutné Hoře, cca 1500−1510, GASK Kutná Hora – Praha
Pečetidlo havířského pořádku v Kutné Hoře, 1514, Státní okresní archiv Kutná Hora
Pečetidlo havířského pořádku v Kutné Hoře, 1514, Státní okresní archiv Kutná Hora
Mlýny a hutě na Vrchlici a Bylance, kolem 1730, Národní archiv Praha
Mlýny a hutě na Vrchlici a Bylance, kolem 1730, Národní archiv Praha
Kutná Hora a okolí na důlní mapě, výřez, 1750, Österreichisches Staatsarchiv − Finanz- und Hofkammerarchiv, Vídeň
Kutná Hora a okolí na důlní mapě, výřez, 1750, Österreichisches Staatsarchiv − Finanz- und Hofkammerarchiv, Vídeň
Plán jezu na Vrchlici u mlýna Cimburk, 1759, Státní okresní archiv Kutná Hora
Plán jezu na Vrchlici u mlýna Cimburk, 1759, Státní okresní archiv Kutná Hora
Radnice v Kutné Hoře – návrh na barokní přestavbu po požáru roku 1770, kolem 1780, Státní okresní archiv Kutná Hora
Radnice v Kutné Hoře – návrh na barokní přestavbu po požáru roku 1770, kolem 1780, Státní okresní archiv Kutná Hora
Kutná Hora a okolí na speciální mapě Třetího vojenského mapování, 1880, Historický ústav Akademie věd ČR
Kutná Hora a okolí na speciální mapě Třetího vojenského mapování, 1880, Historický ústav Akademie věd ČR
Kutná Hora v budoucnosti – Vlašský dvůr, cca 1910, soukromá sbírka
Kutná Hora v budoucnosti – Vlašský dvůr, cca 1910, soukromá sbírka
Svislý letecký snímek Kutné Hory, 1938, Vojenský geografický a hydrometeorologický úřad v Dobrušce
Svislý letecký snímek Kutné Hory, 1938, Vojenský geografický a hydrometeorologický úřad v Dobrušce
Výstavba závodu ČKD, 1965, Státní okresní archiv Kutná Hora
Výstavba závodu ČKD, 1965, Státní okresní archiv Kutná Hora
První věžová stavba bytového domu v Kutné Hoře, 1968, Státní okresní archiv Kutná Hora
První věžová stavba bytového domu v Kutné Hoře, 1968, Státní okresní archiv Kutná Hora
Výstavba sídliště Šipší, 1976, Státní okresní archiv Kutná Hora
Výstavba sídliště Šipší, 1976, Státní okresní archiv Kutná Hora
Plán historického jádra Kutné Hory, 1980, Státní okresní archiv Kutná Hora
Plán historického jádra Kutné Hory, 1980, Státní okresní archiv Kutná Hora
Průběh rekonstrukce Komenského náměstí, 2009, foto Aleš Pospíšil
Průběh rekonstrukce Komenského náměstí, 2009, foto Aleš Pospíšil
Svislý letecký snímek Kutné Hory, 2009, Městský úřad Kutná Hora
Svislý letecký snímek Kutné Hory, 2009, Městský úřad Kutná Hora

Zpět