Zmizelá Kutná Hora   »  Novinky

Kutná Hora bude mít svůj Historický atlas

V těchto dnech jde do tisku Historický atlas města Kutné Hory, který vyjde před letošními Vánocemi. Atlas přináší nejnovější pohled na historický vývoj města a na jeho přípravě se podílel široký autorský kolektiv.
Historický atlas měst České republiky je projekt Historického ústavu Akademie věd ČR, který mapuje vývoj významných českých měst. Vznikl jako součást celoevropského projektu historických atlasů, má výrazný mezioborový charakter a představuje přínos ke srovnávacímu studiu měst v mezinárodním měřítku. Podobně jako historické atlasy měst Velké Británie, Německa, skandinávských zemí, Holandska, Rakouska, Francie, Itálie, Irska, Švýcarska a Polska umožňuje porovnat vývojové trendy městského osídlení ve střední a západní Evropě s využitím historicko-geografických a kartografických metod. Znamená též významný ediční počin, neboť řada starých map a plánů, které jsou do svazků atlasu zařazeny, nebyla dosud publikována.

Obsahem každého svazku je část textová, shrnující dějiny města v archeologických, historicko-geografických, politických, hospodářských a kulturních souvislostech, a část kartografická. Nedílnou součástí je soupis pramenů a literatury a obrazová dokumentace. Svazek má formát A3 a obsahuje přibližně osmdesát stran.

Za patnáct let bylo vydáno přes dvě desítky Historických atlasů měst České republiky, například Litoměřic, Pardubic, Hradce Králové, Tábora, Jihlavy, Telče, Českého Krumlova, Prahy – Libně a Vinohrad nebo Plzně. Historický atlas Kutné Hory má pořadové číslo 22. Na přípravě, která trvala více jak půl roku, se podílel kolektiv čtrnácti autorů s pracovištěm v Kutné Hoře (Státní okresní archiv, Archeologický ústav, Národní památkový ústav, České muzeum stříbra), odborníků z pražských institucí (Historický ústav AVČR, Ústav dějin umění AVČR) a dále grafikové, fotografové, překladatelé, lektoři a tiskaři.

O termínu vydání vás budeme včas informovat! Nyní přinášíme malou obrazovou ochutnávku.

Napište nám

Hledáme další prameny a sbírky!

Všechna políčka formuláře musí být vyplněná.
Buďte bez obav – vaše údaje jsou u nás v bezpečí a nikdy je nikomu neposkytneme.

Vyhledávání v digiarchivu