Svatobarborský karner, tj. hřbitovní kaple s kostnicí, byl budován současně s první etapou výstavby chrámu sv. Barbory od poloviny osmdesátých let 14. století. Vzniklo však jen přízemí zapuštěné do terénu, sloužící jako kostnice, kdežto patro, kde měla být kaple, nebylo nikdy dostavěno. Od 17. století se kaple ujali jezuité a zasvětili ji Božímu tělu, zrušena a prodána do soukromých rukou byla v roce 1797. Od roku 1886 do čtyřicátých let 20. století zde sídlila varhanářská dílna Jana Tučka.

Kaple byla většinou fotografována jen v souvislosti s chrámem sv. Barbory, samostatnou starší dokumentaci se zatím nepodařilo objevit.