Do prostorů ulic a trhových náměstí byly již ve středověku umisťovány například kašny nebo pranýře. Od období baroka přibyly sochy a kaple a od 19. století pomníky. V našem archivu je zatím největší pozornost věnována architektuře, určitě však tyto drobné památky budou ještě časem doplněny.