Zmizelá Kutná Hora   »  Prameny   »  Prezentace projektu

Co je digitální archiv

Digitální archiv tvoří hlavní obsah stránek. Je seřazený do třiceti základních složek podle názvu objektů, ulic nebo čísel popisných domů, pro snadnější orientaci slouží Mapa historického jádra v úvodu archivu.

Jednotlivé prameny jsou v těchto základních složkách a dalších tematických podsložkách seřazeny chronologicky podle data vzniku s uvedením základních údajů: datace, autor, vlastník, inventární číslo a druh pramene. Do připojené Poznámky budou postupně vkládány specifické údaje ke každému prameni nebo důležité informace o zobrazených objektech. Zájemce o hlubší studium pramene nebo pro získání jeho kvalitní reprodukce může prostřednictvím odkazu kontaktovat vlastníka.

Z důvodu zabezpečení pramenů z hlediska reprodukčního práva je sníženo rozlišení snímků do formy náhledu a uprostřed umístěn vodoznak s logem projektu. V současnosti obsahuje Digitální archiv na 1000 obrazových pramenů z šestnácti státních nebo soukromých sbírek a památkových objektů. Archiv bude pravidelně doplňován o přírůstky získané výzkumem dalších sbírek, se kterými se budete moci seznámit ve složce Novinky.

Výstava originálů obrazových pramenů

Výstava je instalována v sídle Českého muzea stříbra na Hrádku v Kutné Hoře a pro veřejnost je otevřena v termínech 2. – 23. 12. 2009 a 1. – 14. 4. 2010.

Ve dvou výstavních sálech zhlédnete výběr obrazových pramenů města v originálech - olejomalby, grafiky, historické fotografie, a také unikátní model chrámu sv. Barbory a Vlašského dvora z 19. století.

Dne 1. 12. 2009 se uskutečnila vernisáž výstavy

Po skončení odborného semináře se jeho posluchači a další pozvaní hosté přesunuli do výstavních prostor v přízemí Hrádku, kde se od 18:30 konala vernisáž výstavy originálů obrazových pramenů.

Vernisáž zahájila ředitelka Nadace Kutná Hora – památka UNESCO Dagmar Fundová a místostarosta města Kutné Hory MVDr. Václav Vančura, který převzal záštitu nad projektem. Poté vystoupil kutnohorský sbor Cantica s několika skladbami z období gotiky a renesance z kutnohorských kancionálů i několika koledami.

Vernisáže se zúčastnilo na šedesát pozvaných hostů a připraveno bylo také malé pohoštění. Autor projektu Aleš Pospíšil v rámci večera poskytl několik rozhovorů pro média, například pro Český rozhlas Region, který si můžete poslechnout zde.

Odborný seminář

Dne 1. 12. 2009 se uskutečnily od 16 hodin v přednáškové síni na Hrádku odborné přednášky, které přiblížily současný stav bádání o historických obrazových pramenech města a byl zde oficiálně představen celý projekt a jednotlivé výstupy.

První část více jak dvou a půl hodinového semináře byla věnována přednáškám o obrazových pramenech Kutné Hory a sedleckého kláštera, v níž vystoupil ředitel Státního okresního archivu v Kutné Hoře Mgr. Vojtěch Vaněk s přednáškou o vývoji kutnohorských vedut a Mgr. Pavel Scheufler, pedagog FAMU a specialista na historickou fotografii období Rakouska–Uherska o nejstarších kutnohorských fotografech a jejich ateliérech.

Druhá část semináře byla věnována prezentaci projektu Zmizelá Kutná Hora. V úvodu vystoupila redaktorka Nakladatelství Paseka Magdalena Hennerová a představila čerstvě vydanou stejnojmennou knihu, další přednáškou přiblížila Mgr. PhDr. Petra Mašitová, PhD. z Ministerstva kultury ČR grantový program Podpora pro památky UNESCO, který tvořil nejpodstatnější podíl financování projektu po oba roky jeho řešení. V závěru druhé části semináře byly podrobně prezentovány webové stránky projektu, webmaster Jiří Novák vysvětlil složitý vývoj softwaru a plnění Digitálního archivu. Seminářem provázel autor projektu PhDr. Aleš Pospíšil a zúčastnilo se jej na padesát posluchačů.

Tři výherci soutěže Poznej Zmizelou Kutnou Horu získali knihu

Ve dnech 8. a 9. 12. 2009 v redakci mediálního partnera projektu, týdeníku Obzory Kutnohorska, byly předány třem výhercům soutěže Poznej Zmizelou Kutnou Horu, knihy od Nakladatelství Paseka.

Soutěž probíhala od 1. září do 1. 12. 2009 a v celkem třinácti dílech byly představeny objekty města Kutné Hory, které už zanikly nebo se jejich podoba zcela změnila. Čtenáři určovali, kde tyto objekty stály nebo odpovídali na další soutěžní otázky. Výhercem se stali: Marcela Blažková, Zdeňka Šalátková a Tomáš Probst (cenu za něj převzala jeho babička) všichni z Kutné Hory. Více informací najdete zde.

Tiskové zprávy a recenze

Na této stránce budeme postupně umisťovat tiskové zprávy a recenze o projektu Zmizelá Kutná Hora a všech jeho součástech.

Propagace projektu

Projekt Zmizelá Kutná Hora je řešen graficky jednotně. Černá barva podkladu evokuje stránky starého alba, obrázky jsou na něm působivé a celkový dojem je klidný, použito je jednotné logo i razítko www. K propagaci projektu byl vytvořen oboustranně tištěný skládaný leták a plakát.

Pokud byste měli zájem propagovat náš projekt u vás, napište si zdarma o tyto propagační materiály (zašlete e–mail nebo použijte formulář dole na stránce), případně si můžete plakát i leták stáhnout v elektronické podobě.

Leták Zmizelá Kutná Hora

Plakát Zmizelá Kutná Hora

Propagační animace

Poděkování

Za finanční podporu projektu

Ministerstvo kultury Středočeský kraj Město Kutná Hora Nadace - Kutná Hora - Památka UNESCO
Za možnost studia a poskytnutí pramenů k digitalizaci

 • PhDr. Světlaně Hrabánkové, Evě Entlerové, PhDr. Zdeňce Kubíkové a Bc. Josefu Kremlovi z Českého muzea stříbra v Kutné Hoře
 • Mgr. Vojtěchu Vaňkovi ze Státního okresního archivu v Kutné Hoře
 • Dagmar Fundové z Nadace Kutná Hora – památka UNESCO
 • Mgr. Kristině Uhlíkové, Ph.D., z Ústavu dějin umění Akademie věd ČR v Praze
 • PhDr. Kateřině Bečkové z Muzea hlavního města Prahy
 • Ing. arch. Viole Škabradové z Archivu Štenc v Praze
 • Pracovnicím Oddělení fotodokumentace Národního památkového ústavu v Praze
 • Mgr. Pavlu Scheuflerovi
 • Soukromým sběratelům
Za přípravu knihy

 • Mgr. Vojtěchu Vaňkovi ze Státního okresního archivu v Kutné Hoře (odborná revize textu)
 • PhDr. Stanislavu Škodovi a PhDr. Evě Stříbrné (jazyková redakce textu) a Petru Čížkovi (technická redakce) z Nakladatelství PasekaZa instalaci výstavy

 • Bc. Josefu Kremlovi a jeho spolupracovníkům z Českého muzea stříbra v Kutné HořeZa vystoupení na vernisáži výstavy

 • Pěveckému sboru CanticaZa přednášku na odborném semináři

 • Mgr. Vojtěchu Vaňkovi ze Státního okresního archivu v Kutné Hoře
 • Mgr. Pavlu Scheuflerovi z Filmové a televizní fakulty Akademie múzických umění v Praze
 • Mgr. PhDr. Petře Mašitové, Ph.D., z Ministerstva kultury ČR
 • PhDr. Stanislavu Škodovi z Nakladatelství Paseka
Za otištění soutěžního seriálu a za propagaci projektu v tisku

 • Monice Pravdové z týdeníku Obzory Kutnohorska
 • Redakci městského zpravodaje Kutnohorské Listy
Za grafické zpracování projektu

 • Jiřímu D. DostáloviZa vytvoření internetových stránek

 • Jiřímu NovákoviZa vytvoření propagační animace

 • Kubovi ObrazoviZa záštitu nad projektem

 • Prof. PhDr. Jiřímu Kuthanovi, DrSc. (odborný garant)
 • MVDr. Václavu Vančurovi

Napište nám

Hledáme další prameny a sbírky!

Všechna políčka formuláře musí být vyplněná.
Buďte bez obav – vaše údaje jsou u nás v bezpečí a nikdy je nikomu neposkytneme.

Vyhledávání v digiarchivu