Zmizelá Kutná Hora   »  Autor   »  Bibliografie

Bibliografie

 • Kutná Hora, Dějiny českých měst, kolektiv autorů, Praha 2000 (pasáže o architektuře v oddíle Kutná Hora a umění)
 • Kutná Hora v minulosti, seriál historických snímků Kutné Hory, sobotní příloha Kutnohorského deníku, 2000–2001
 • Letmý pohled na vývoj měšťanského domu, Krásné město 2/2003, s. 3-4
 • Nahlédnutí do kaple v Sedlci, Krásné město 3/2003 s. 15-16
 • Svatobarborský karner ve středověku, Krásné město 1/2004, s. 16
 • O podobách zastřešení kostela P. Marie Na Náměti, Krásné město 1/ 2004, s. 22-23
 • Gotický plán chrámu sv. Barbory v Kutné Hoře ze sbírky vídeňské Akademie výtvarných umění (č. 16 841), Průzkumy památek 1/2005, s. 91-96
 • Chór chrámu sv. Barbory z pohledu stavební historie, STOP, Praha 2006, s. 33-37
 • Ke středověké podobě věže kostela Panny Marie Na Náměti, STOP, Praha 2007, s. 9-13
 • Příspěvek k poznání stavby kostela Nanebevzetí Panny Marie v Sedlci u Kutné Hory, Průzkumy památek 1/2008, s. 57-70 (s H. Brzobohatou, Z. Štaffenem a F. Velímským)
 • Zmizelá Kutná Hora, Nakladatelství Paseka, Praha 2009
 • Stavebně historický průzkum chrámu Nanebevzetí Panny Marie v Sedlci. Upřesnění podoby gotické architektury, in: Radka Lomičková (ed.): Sedlec. Historie, architektura a umělecká tvorba sedleckého kláštera ve středoevropském kontextu kolem roku 1300 a 1700. Mezinárodní symposium, Kutná Hora, 18.–20. září 2008. Praha 2009, s. 303-311
 • Sborník ze symposia Sedlec, Krásné město 1/2010, s. 19
 • doc. JUDr. PhDr. Dobroslav Líbal, DrSc. (1911 - 2002), Krásné město 3/2010, s. 14-15
 • Historický atlas měst České republiky, svazek č. 22 – Kutná Hora, kolektiv autorů. Historický ústav Akademie věd ČR, 2010
 • Otevření krypty v sedlecké kostnici, Krásné město 1/2011, s. 20
 • Padesát let městské památkové rezervace Kutná Hora (3. část: 2001-2010), Zprávy památkové péče 4/2011, s. 249-251 (trilogie s V. Láskou a J. Mrázkem)
 • Obnova kostela Nanebevzetí Panny Marie v Sedlci, Zprávy památkové péče 4/2011, s. 272-280 (spol. s V. Mlázovským a J. J. Altem)
 • Kutnohorské projekty v programu Ministerstva kultury ČR Podpora pro památky UNESCO, Zprávy památkové péče 4/2011, s. 289-290
 • Projekt Půlstoletí městské památkové rezervace Kutná Hora (1961-2011), Zprávy památkové péče 4/2011, s. 297-298
 • Stavebně historický průzkum chrámu Nanebevzetí Panny Marie v Sedlci. Upřesnění podoby gotické architektury, Cistercium Mater Nostra 5/2011, Krakow, s. 77-87
 • Výstavní projekt Europa Jagellonica, Krásné město 4/2012, s. 16-17
 • Nová expozice s názvem "Královská mincovna" přibližuje poutavý příběh Vlašského dvora, Krásné město 2/2013, s. 14-15 (spol. s M. Pravdovou)
 • Proměny kláštera v Sedlci - nová expozice v areálu Philip Morris ČR a.s., Krásné město 3/2013, s. 13-14 (spol. s M. Pravdovou)
 • Kutná Hora a chrám sv. Barbory, Kutná Hora a Kamenná kašna, Kutná Hora a historické dlažby, soubor brožur na veletrh památkové péče Monumento Salzburg, Praha 2013
 • Kutná Hora A. Pospíšil (ed.), Šárka Koukalová, Petr Macek, Michaela Ottová, Jiří Podrazil. Nakladatelství FOIBOS BOOKS Praha, edice Památky UNESCO, 2014
 • SEDLEC - Příběh podivuhodného místa Kutné Hory Kutná Hora 2015
 • Dačického dům v Kutné Hoře, Krásné město 1/2016, s. 7-9
 • Na věčném lovu protikladů, Krásné město 1/2017, s. 6-7
 • Zmizelá Kutná Hora - Stavby první republiky Nakladatelství IB BOOKS, Kutná Hora 2019
 • Kutná Hora - zlatá éra stříbrného města, Zprávy památkové péče 82, č. 2/2022, s. 145-159
 • 10 slohů architektury v Kutné Hoře soutěžní seriál pro Kutnohorské listy, září 2022 - červen 2023

Napište nám

Hledáme další prameny a sbírky!

Všechna políčka formuláře musí být vyplněná.
Buďte bez obav – vaše údaje jsou u nás v bezpečí a nikdy je nikomu neposkytneme.

Vyhledávání v digiarchivu