Roku 1861 byl založen Spolek pro okrášlení města Kutné Hory a jeho okolí. Tento spolek se zabýval nejen kultivací veřejných prostor ve městě, ale také dlážděním chodníků a cest, stavbou vodovodu nebo osvětlení. V našem archivu zatím soustřeďujeme pozornost na dvě nejrozsáhlejší úpravy veřejných prostor kolem tehdy zrekonstruovaných památek – Vlašského dvora a chrámu sv. Barbory. První úprava tohoto druhu byla uskutečněna kolem Vlašského dvora po roce 1899 podle návrhu městského zahradníka Arnošta Černovského. Podobně se tak stalo po dokončení rekonstrukce a dostavby chrámu sv. Barbory.

Charakteristické pro tyto dvě realizace bylo uplatnění složitých květinových vzorů z letniček, které byly každoročně obměňovány. Později, v roce 1932, si město pronajalo od slečny Breuerové rozsáhlé pozemky mezi Vlašským dvorem a Vrchlicí s cílem vybudovat hlavní městský park. Terasy byly upraveny a osázeny bohatými květinovými záhony, v hudebním altánu pravidelně vyhrávalo místní filharmonické těleso a uprostřed spodní louky vzniklo vodní brouzdaliště pro děti. Projekt vypracoval profesor a zahradní architekt Arnošt Černovský ml., a ve své době šlo o největší parkovou úpravu v Čechách.