Zmizelá Kutná Hora   »  Prameny   »  Digitalizace podkladů

Popis projektu a digitalizace

Bývalé královské horní město Kutná Hora společně s cisterciáckým klášterem v Sedlci patří k nejpůsobivějším historickým sídlům Evropy. Díky mimořádnému bohatství z rozsáhlých nalezišť stříbrné rudy a královské mincovně ve Vlašském dvoře byla Kutná Hora ve středověku „pokladnicí českého království“ a druhým nejvýznamnějším městem po Praze. Na město Kutnou Horu i na sedlecký klášter se lze dívat z mnoha úhlů pohledu – z hlediska obecné historie, církevních dějin, dějin dolování, mincovnictví nebo dějin hmotné kultury a umění.

Projekt Zmizelá Kutná Hora otevírá pohled na historickou podobu dosud stojících staveb nebo těch staveb, které už zanikly, a předpokládá určitou základní orientaci v dějinách obou lokalit. Není v žádném případě laděn nostalgicky jako připomínka „starých zašlých časů“, má za cíl prohloubit naši znalost o historické podobě dvou význačných sídel – Kutné Hoře a Sedlci, které formovaly dějiny českého státu, a ukázat také přístup minulých generací k tomuto odkazu.

Projekt Zmizelá Kutná Hora soustřeďuje zachovaný historický obrazový fond, jako jsou fotografie, reprodukce olejů, grafik a nástěnných maleb, které dokumentují zaniklou podobu města, významných staveb, domů a ulic od 17. do 20. století. Tento rozsáhlý a unikátní fond slouží od roku 2009 badatelům z oblasti historie, dějin umění a architektury či projektantům a památkářům jako podklad pro zodpovědnou a kvalitní péči o historické jádro města, ale i nejširšímu spektru zájemců o architektonické a kulturní dědictví města, jeho obyvatelům a návštěvníkům.

Grantový projekt byl řešen v letech 2008 a 2009 pod názvem Obrazové prameny města Kutné Hory za finanční podpory Ministerstva kultury ČR v programu Podpora pro památky UNESCO, dále Středočeského kraje, města Kutné Hory a Nadace Kutná Hora – památka UNESCO. V roce 2008 bylo digitalizováno na 1000 obrazových pramenů ze šestnácti státních nebo soukromých sbírek a památkových objektů, a v roce 2009 byla vytvořena propagace a prezentace tohoto obrazového fondu prostřednictvím internetových stránek, knihy, výstavy a odborného semináře.

Co je digitální archiv?

Digitální archiv tvoří hlavní obsah stránek. Je seřazený do třiceti základních složek podle názvu objektů, ulic nebo čísel popisných domů, pro snadnější orientaci slouží Mapa historického jádra v úvodu archivu. Jednotlivé prameny jsou v těchto základních složkách a dalších tematických podsložkách seřazeny chronologicky podle data vzniku s uvedením základních údajů: datace, autor, vlastník, inventární číslo a druh pramene. Do připojené Poznámky budou postupně vkládány specifické údaje ke každému prameni nebo důležité informace o zobrazených objektech. Zájemce o hlubší studium pramene nebo pro získání jeho kvalitní reprodukce může prostřednictvím odkazu kontaktovat vlastníka. Z důvodu zabezpečení pramenů z hlediska reprodukčního práva je sníženo rozlišení snímků do formy náhledu a uprostřed umístěn vodoznak s logem projektu. Archiv je pravidelně doplňován o přírůstky získané výzkumem dalších sbírek, se kterými se můžete blíže seznámit ve složce Novinky.

Napište nám

Hledáme další prameny a sbírky!

Všechna políčka formuláře musí být vyplněná.
Buďte bez obav – vaše údaje jsou u nás v bezpečí a nikdy je nikomu neposkytneme.

Vyhledávání v digiarchivu