Historické obrazové prameny města

Zmizelá Kutná Hora kolážVítejte na stránkách, které soustřeďují historické obrazové prameny města Kutné Hory a bývalého cisterciáckého kláštera v Sedlci. Hlavním obsahem stránek je Digitální archiv seřazený podle objektů, domů a ulic, dále chronologicky podle data vzniku jednotlivých pramenů. Najdete zde historické fotografie, reprodukce olejů, grafik a nástěnných maleb, které dokumentují zaniklou podobu města a sedleckého kláštera od 15. do 20. století. Tento rozsáhlý a unikátní fond, čítající přes 1000 reprodukcí, byl soustředěn z více než dvaceti státních nebo soukromých sbírek a památkových objektů. Hlavním cílem je digitalizace a zpřístupnění tohoto fondu pro další studium. Archiv je pravidelně doplňován o přírůstky získané výzkumem dalších sbírek.

více o projektu více o pramenech
Vlašský dvůr

Vlašský dvůr

Materiály v našem archivu lze rozdělit na dvě skupiny. První zachycují stav před přestavbou a lze je datovat od první poloviny 19. století do roku 1893, vynikají tu olejomalby Josefa Hilberta, první fotografie od Andrease Grolla nebo velký soubor fotografií od Jindřicha Dittricha. Druhou skupinu tvoří fotografie zachycující průběh rekonstrukce a přestavby Vlašského dvora v letech 1893-1899 od Josefa Steffela, Oldřicha Jelínka nebo bratří Výborných.
Další obrázky
Chrám sv. Barbory

Chrám sv. Barbory

Chrám byl vybudován v několika etapách od osmdesátých let 14. století až do poloviny 16. století. Na podobě a koncepčních proměnách se podíleli přední stavitelé své doby. Vzhledem k tomu, že chrám sv. Barbory je jednou z nejvýznamnějších evropských katedrálních staveb, přitahoval v minulosti pozornost četných umělců a fotografů. Obrazové prameny chrámu zachycující exteriér i interiér chrámu před obnovou a v jejím průběhu, tvoří nejbohatší fond našeho digitálního archivu.
Další obrázky
Celkové pohledy

Celkové pohledy

První fotografické záměry města připomínají v mnohém ještě obrazové veduty. Fotografové vybírali stejná místa jako vedutisté, tj. partie Na Rovinách, Karlov nebo stráně pod Kaňkem. V mladším období patří mezi nejdůležitější ty snímky pořízené z kostelních věží nebo první letecké záběry města z roku 1931. Kutná Hora má po Praze druhý nejstarší fotografický fond v Čechách.
Další obrázky
Kostel sv. Jakuba

Kostel sv. Jakuba

Lze říci, že se vnější vzhled kostela po dobu více jak dvou staletí, nezměnil. Olejomalby, grafiky a historické fotografie v našem archivu zachycují kostel ze všech stran, díky jeho dominantní pozici v městském panorámatu. Kostel nebyl dotčen vlnou rekonstrukcí památek na konci 19. století, jako poslední čekal na celkovou obnovu až do druhé světové války. Průběh této obnovy byl pečlivě dokumentován na dlouhé řadě snímků, z nichž zatím přinášíme jen výběr.
Další obrázky

Novinky a aktuality

01. června 2019

Zmizelá Kutná Hora ožije v knižní edici

Projekt Zmizelá Kutná Hora si letos připomíná desáté výročí od svého vzniku. Jedním z výstupů projektu byla stejnojmenná publikace, která se dočká ediční řady. V letošním roce vyjde kniha věnovaná vybraným stavbám První republiky.
Podrobnosti
01. prosince 2018

Masarykova ulice - architektonický fenomén

Příležitost pomyslně se vrátit zpět do historie a nahlédnout spolu s historikem umění a kutnohorským památkářem PhDr. Alešem Pospíšilem do architektonického vývoje někdejší spojnice historického jádra města se sedleckou katedrálou v průběhu uplynulého století, měli zájemci v rámci celostátního Dne architektury pořádaného o.s. Kruh letošní poslední zářijový víkend.
Podrobnosti
01. září 2018

Den architektury

Zveme vás na architektonickou procházku po Masarykově ulici v Kutné Hoře.
Podrobnosti
zobrazit starší novinky
zařadit do vaší RSS čtečky

Tento projekt finančně podpořili / mediální partner

ministerstvo kultury středočeský kraj Kutná Hora Nadace - Kutná Hora památka UNESCO Obzory Kutnohorska


Záštitu nad projektem převzali:
  • místostarosta města Kutné Hory MVDr. Václav Vančura
  • odborný garant projektu prof. PhDr. Jiří Kuthan, DrSc.