Až do 19. století byla většina kutnohorských kašen umístěných na veřejných prostranstvích města dřevěných, čas od času došlo na jejich opravu nebo výměnu, často i měnily své místo. O to výsadnější postavení měla Kamenná kašna vystavěná v letech 1493–1495, fungující patrně také jako vodní rezervoár. Podle starých popisů měla atikové zábradlí a vysokou šestibokou střechu. Při rekonstrukci v letech 1887–1890 podle plánů Ludvíka Láblera sice nebylo toto původní zastřešení rekonstruováno, zato byla většina zničené kamenické výzdoby vyměněna za kopie.

V našem digitálním archivu stojí na prvním místě za pozornost nejstarší snímek kašny od Andrease Grolla a řada fotografií vizitkového formátu od Jindřicha Dittricha přibližující podobu kašny před rekonstrukcí.