Zmizelá Kutná Hora   »  Novinky

2. přírůstek Digitálního archivu: Ulice a náměstí

30. června 2010
Celkem 12 historických snímků zachycuje ulice a náměstí od první dekády do čtyřicátých let 20. století. Většina z nich pochází ze Státního okresního archivu v Kutné Hoře, dvě pohlednice jsou ve vlastnictví soukromého sběratele.
Mezi zajímavé snímky patří zachycení dnešní Hornické ulice z období před výstavbou Okresního úřadu a jejím napřímením do Radnické ulice; snímku dominuje objekt čp. 209 s tehdy ještě bohatě členěnou fasádou, který byl v letech 1883 – 1885 vystavěn jako špitál, později sloužil jako škola a dnes v něm sídlí Všeobecná zdravotní pojišťovna.

Vokounům snímek Jánského náměstí se zasněženými a dosud málo zalesněnými Rovinami už v našem archivu máme, toto je však jeho kvalitnější kopie. Druhý snímek téhož náměstí je možné přesně datovat do roku 1941, neboť v dáli vedle kaple Božího Těla právě probíhá demolice přístaveb varhanářské firmy Jana Tučka.

Snímek Ruthardské ulice byl pořízen patrně těsně před demolicí původního domku čp. 14 a je zajímavý zachycením odtoku dešťové vody z uličky směrem do Vrchlice. Na rohu oplocení jsou patrné velké armovací kvádry s viditelnými stopami druhotného osekání, které původně tvořily součást branky vedoucí do údolí.

Na dvou snímcích Václavského náměstí upoutá dům čp. 147 vpravo s bohatě členěnou fasádou ze šedesátých let 19. století, která byla do stávajícího, značně zjednodušeného stavu, uvedena v letech 1928 – 1929. Bohatší fasádu měl původně také dům čp. 349 zachycený na snímku Vocelovy ulice, který byl mylně určen jako rodiště zakladatele české archeologie a dějin umění Jana Erazima Vocela a tedy i názvu ulice. Vocel se narodil zřejmě v domě čp. 319, který stál na místě dnešního hotelu Mědínek.
 Havířská ulice, foto Štanzel, kolem 1930
Havířská ulice, foto Štanzel, kolem 1930
Hornická ulice, foto Schneeberger, kolem 1925
Hornická ulice, foto Schneeberger, kolem 1925
Hradební ulice, Josef Vokoun, kolem 1935
Hradební ulice, Josef Vokoun, kolem 1935
Jánské náměstí, Josef Vokoun, kolem 1925
Jánské náměstí, Josef Vokoun, kolem 1925
Jánské náměstí, neznámý autor, 1941
Jánské náměstí, neznámý autor, 1941
Orelská ulice, R. Paďouk, kolem 1930
Orelská ulice, R. Paďouk, kolem 1930
Ruthardská ulice, Josef Vokoun, asi 1937
Ruthardská ulice, Josef Vokoun, asi 1937
Šultysova ulice, neznámý autor, asi 1935
Šultysova ulice, neznámý autor, asi 1935
Šultysova ulice, neznámý autor, kolem 1935
Šultysova ulice, neznámý autor, kolem 1935
Václavské náměstí, neznámý autor, kolem 1910
Václavské náměstí, neznámý autor, kolem 1910
Václavské náměstí, N. Jindra, kolem 1920
Václavské náměstí, N. Jindra, kolem 1920
Vocelova ulice, foto Štanzel, asi 1935
Vocelova ulice, foto Štanzel, asi 1935

Zpět