Zmizelá Kutná Hora   »  Autor   »  Přednášky

Veřejné přednášky a další činnost (výběr)

 • Stavební vývoj kaple Božího Těla, Seminář ICOMOS, Vlašský dvůr v Kutné Hoře, 25. 10. 2000
 • Kutná Hora – památka UNESCO a oprava chrámu sv. Barbory, Muzeum Čáslav, 16. 4. 2003
 • Střešní krytiny domů a kostelů v Kutné Hoře – historický vývoj, Seminář: Řemeslná výroba, opracování a pokrývání střech krytinami z přírodních materiálů, České muzeum stříbra v Kutné Hoře, 13. 10. 2003
 • Stavebně-historický průzkum chrámu sv. Barbory, Institut konzervátorských a restaurátorských technik v Litomyšli, 18. 5. 2004
 • Odborný poradce dokumentárního filmu Kutná Hora – hledání krásna, MK ČR, režie a kamera Martin Benc, 2004
 • Rekonstrukce chrámu Panny Barbory v Kutné Hoře v letech 2003-2004, Mezinárodní den památek a historických sídel, České muzeum stříbra v Kutné Hoře, 18. 4. 2005
 • Odborný poradce výstavy Stará kamenická práce v Kamenném domě, České muzeum stříbra v Kutné Hoře, 2005
 • Prezentace města Kutné Hory, mezinárodní pracovní seminář k programu MEDINT URBACT, Siracusa, Itálie, 28. 4. - 1. 5. 2005
 • Nová zjištění stavebně-historického průzkumu, Odborný seminář Společnosti pro technologie ochrany památek STOP na téma: Chrám sv. Barbory v Kutné Hoře, Národní muzeum v Praze, 25. 5. 2006
 • Školení průvodců o památkách Kutné Hory a Sedlce pro Průvodcovskou službu s. r. o. Kutná Hora, 2003 a 2006
 • Exkurze po Kutné Hoře a Sedlci v rámci konference British Archeological Association, Medieval Art and Architecture in Prague and Bohemia, 11. 7. 2006
 • Exkurze po Kutné Hoře a Sedlci v rámci projektu Univerzity Pardubice, fakulty restaurování v Litomyšli Odborný vzdělávací cyklus pro specialisty v oblasti památkové péče Irácké republiky, 21.10.2006, 14.11.2009, 20. 11. 2011, 17. 11. 2012
 • Metody památkové péče v praxi na příkladu Kutné Hory, Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, 22. 11. 2006, 28. 11. 2007, 24. 11. 2010
 • Kutnohorské parky, Evropské dny kulturního dědictví, České muzeum stříbra v K. Hoře, 13. 9. 2008
 • Iniciátor a organizátor mezinárodního Sympozia Sedlec Vlašský dvůr 18. – 20. 9. 2008
 • Stavebně-historický průzkum kostela Nanebevzetí P. Marie v Sedlci. Rekonstrukce gotické podoby, Sympozium Sedlec, Vlašský dvůr v Kutné Hoře, 18. 9. 2008
 • Katedrála v Sedlci, ČT Toulavá kamera, 12. 4. 2009
 • Odborný poradce animovaného filmu Splendissima basilica, autor Jakub Obraz, v rámci projektu 3STA, 2009
 • Zmizelá Kutná Hora, komponovaný podvečer na Hrádku v Kutné Hoře, představení projektu veřejnosti, 1. 12. 2009
 • Proměny Kutné Hory host pořadu Vstupte! ČR Leonardo, 7. 1. 2010
 • Prezentace města Kutná Hora a projekt Zmizelá KH, mezinárodní seminář 9. Europejska Gielda Informacji Renowacyjnej, Krakov, Polsko, 23. 3. 2010
 • Odborný poradce stálé expozice Lapidárium v Kamenném domě, České muzeum stříbra v Kutné Hoře, 2010
 • Zmizelá Kutná Hora, Klub rodáků a přátel Kutné Hory v Praze v rámci projektu „Historie – učitelka života“, České muzeum stříbra v Kutné Hoře, 8. 4. 2010
 • Arciděkanství v Kutné Hoře. Pohled do historie a stavebního vývoje objektu, v rámci projektu 600 let farnosti u sv. Jakuba (1410 - 2010), Arciděkanství v Kutné Hoře, 15. 6. 2010
 • Heidenreichův klášterní chrám v Sedlci. Rekonstrukce původní podoby katedrálního závěru, Ústav dějin umění Akademie věd ČR v Praze, spol. s V. Mlázovským, 22. 3. 2011
 • Přístupy k péči o památky architektury v období 18. a 19. století v Kutné Hoře, konference Půlstoletí Městské památkové rezervace Kutná Hora (1961 – 2011), České muzeum stříbra v Kutné Hoře, 26. 10. 2011
 • Novostavby a nerealizované architektonické návrhy v historickém jádru Kutné Hory, konference Půlstoletí Městské památkové rezervace Kutná Hora (1961 – 2011), České muzeum stříbra v Kutné Hoře, 26. 10. 2011
 • Kutná Hora - vývoj památkové rezervace po zápisu na WHL včetně obnovy chrámu P. Marie v Sedlci. Konference Úmluva UNESCO o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví a její naplňování v České republice, Nová budova Národního muzea na Václavském náměstí v Praze, 18. 4. 2012
 • Stavebně - historický průzkum, Chrám sv. Barbory v Kutné Hoře - konference o obnově a restaurování vnějšího pláště chrámu v letech 2003 - 2012, České muzeum stříbra v Kutné Hoře, 7. 9. 2012
 • Středověké putování městem Kutná Hora, exkurze v rámci Národního zahájení EHD v Kutné Hoře, 8. 9. 2012
 • Historické jádro Kutné Hory s kostelem sv. Barbory a katedrálou Nanebevzetí Panny Marie v Sedlci, doprovodný program projektu Památky světového dědictví v ČR. Proměny za posledních 20 let, Staroměstská radnice v Praze, 8. 11. 2012
 • Metody stavebně-historického průzkumu chrámu sv. Barbory v Kutné Hoře, Ústav pro dějiny umění Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, 27. 11. 2012
 • Sakrální prostory areálu cisterciáckého kláštera v Sedlci, konference Miedzy symbolem a alegoria, Instytut Historii Sztuki i Kultury, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II. Krakow, 6. 12. 2012
 • Současnost a budoucnost architektonických památek v Kutné Hoře, výroční členská schůze Klubu rodáků a přátel Kutné Hory, Akademie věd v Praze ústřední budova, 8. 4. 2013
 • Architektura v Kutné Hoře, Univerzita volného času na téma: Kutná Hora v 19. století, Městská knihovna Kutná Hora, 4. 6. 2013
 • Nadace Kutná Hora - památka UNESCO a její činnost, přednáška pro zástupce gruzínských nevládních organizací v rámci projektu Open Society Found Prague, 5. 6. 2013
 • Restaurování chrámu sv. Barbory v Kutné Hoře - prezentace dokumentárního filmu, 13. Europejsky Kongres Informacji Renowacyjnej, Krakov, Polsko, 1. 4. 2014
 • „Bazilika, postavená ke cti svaté Barbory v Kutné Hoře, může vyzvat k boji všechny kostely v Čechách", aneb co poodhalil stavebně-historický průzkum, Mezinárodní vědecká konference ARS MONTANA - Umělecký a kulturní transfer v otevřeném prostoru českosaského Krušnohoří na prahu raného novověku (1459-1620), Ústí nad Labem, 11. 4. 2014
 • Autogramiáda publikace Kutná Hora GASK v Kutné Hoře, 9. 12. 2014
 • Křest knihy Kutná Hora Videofilm Kutná Hora, 9. 12. 2014
 • O jedinečnosti Kutné Hory ČRo Plus, 19. 5. 2015
 • Kutnou Horou s otevřenýma očima ČRo 2, Kontakt Dvojky, 16. 6. 2015
 • Architektura v Kutné Hoře, Univerzita volného času na téma: Kutná Hora v 1. polovině 20. století, Městská knihovna Kutná Hora, 15.9.2015
 • Kutná Hora - 20 let na seznamu UNESCO Jezuitská kolej a Dačického dům v K. Hoře, 9. 12. 2015
 • Sedlec - Témata a vize 5/2016, rozhovor pro www.kutnahora.tv
 • Dačického dům v Kutné Hoře, ČRo 2, Kontakt Dvojky, 29. 3. 2016
 • Dačického dům otevřen Kutnohorské listy 4/2016
 • 10 slohů architektury v Kutné Hoře 1. ročník výukového programu pro veřejnost, 2016-2017
 • Co se dochovalo ze 14. století v K. Hoře? K působení stavebních hutí ve městě, přednáška na konferenci Jak pečujeme o Karlovo dědictví? Stavby císaře Karla IV. v 21. století, Dačického dům v K. Hoře, 19. 10. 2016
 • Sedlec - Příběh podivuhodného místa Kutné Hory přednáška a prezentace knihy, Včela Čáslavská, Čáslav 14. 3. 2017
 • Santini v Sedlci, přednáška na konferenci Santini slaví narozeniny. 340 let génia barokní architektury, Dačického dům v K. Hoře, 27. 4. 2017
 • Den architektury 2017 hapenning v Zelenkově vile v Kutné Hoře, 1. 10. 2017
 • Zaniklé objekty a nerealizované projekty v Kutné Hoře za éry socialismu, Univerzita volného času na téma: Kutná Hora ve 2. polovině 20. století, Městská knihovna Kutná Hora, 10.10.2017
 • Architektura 1. československé republiky v Kutné Hoře, přednáška na konferenci Ať žije 1. republika, Dačického dům v K. Hoře, 31. 3. 2018
 • Den architektury 2018 procházka a komentovaná prohlídka objektů na Masarykově ulici v Kutné Hoře, 29. 9. 2018
 • Architektura v počátcích Kutné Hory, Univerzita volného času na téma: Středověká Kutná Hora, Městská knihovna Kutná Hora, 13. 11. 2018
 • Památkové hodnoty Kutné Hory a stěžejní akce obnovy města 1989-2019, přednáška na konferenci Kutnohorské devítky, Dačického dům v K. Hoře, 6. 4. 2019
 • Beseda o rekonstrukci katedrály, v rámci akce Oslavy desátého výročí znovuotevření Sedlecké katedrály (spol. s V. Mlázovským a K. Koubským), 9. 5. 2019
 • Den architektury 2019 přednáška Kutnohorský funkcionalismus 30. a 90. let, Zelenkova vila v Kutné Hoře, 5. 10. 2019
 • Kutná Hora zblízka, iniciátor výstavy a úvodní proslov vernisáže fotografií Jiřího Podrazila, katedrála v Sedlci, 31. 7. 2020
 • Kutnohorská průmyslovka a její architekt Rudolf Ryšán přednášky v rámci oslavy 150 let Průmyslové školy v Kutné Hoře, 18. a 19. 9. 2020 
 • Den architektury 2020 prohlídka secesní vily a kina Modrý kříž v Kutné Hoře, 3. 10. 2020
 • 10 slohů architektury v Kutné Hoře 2. ročník výukového programu pro veřejnost, 2021-2022
 • Den architektury 2021 prohlídka areálu Tellerova cukrovaru v Kutné Hoře, 2. 10. 2021
 • Péče o Barboru - historie oprav chrámu sv. Barbory v Kutné Hoře od 18. do 21. století Přednáška pro muzejní spolek Včela Čáslavská, Čáslav 15. 2. 2022
 • Kutná Hora nebyla nikdy tak nádherně opravená jako dnes, říká historik umění Aleš Pospíšil ČRo Region, pořad Pavla Vítka Tady to znám, 27. 5. 2022
 • 10 slohů architektury v Kutné Hoře 3. ročník výukového programu pro veřejnost, 2022-2023
 • Stavby první republiky v Kutné Hoře přednáška v cyklu Odkazy našich předků Univerzity volného času, Knihovna Kutná Hora, 18. 10. 2022
 • 10 slohů architektury v Kutné Hoře 4. ročník výukového programu pro veřejnost, 2023-2024
 • Den architektury 2023 na téma Santini v Sedlci - komentovaná prohlídka konventu, katedrály a kostnice, 30. 9. 2023 

Napište nám

Hledáme další prameny a sbírky!

Všechna políčka formuláře musí být vyplněná.
Buďte bez obav – vaše údaje jsou u nás v bezpečí a nikdy je nikomu neposkytneme.

Vyhledávání v digiarchivu