Za finanční podporu projektu

Ministerstvo kultury Středočeský kraj Město Kutná Hora Nadace - Kutná Hora - Památka UNESCOZa možnost studia a poskytnutí pramenů k digitalizaci

 • PhDr. Světlaně Hrabánkové, Evě Entlerové, PhDr. Zdeňce Kubíkové a Bc. Josefu Kremlovi z Českého muzea stříbra v Kutné Hoře
 • Mgr. Vojtěchu Vaňkovi ze Státního okresního archivu v Kutné Hoře
 • Dagmar Fundové z Nadace Kutná Hora – památka UNESCO
 • Mgr. Kristině Uhlíkové, Ph.D., z Ústavu dějin umění Akademie věd ČR v Praze
 • PhDr. Kateřině Bečkové z Muzea hlavního města Prahy
 • Ing. arch. Viole Škabradové z Archivu Štenc v Praze
 • Pracovnicím Oddělení fotodokumentace Národního památkového ústavu v Praze
 • Mgr. Pavlu Scheuflerovi
 • Soukromým sběratelůmZa přípravu knihy
 • Mgr. Vojtěchu Vaňkovi ze Státního okresního archivu v Kutné Hoře (odborná revize textu)
 • PhDr. Stanislavu Škodovi a PhDr. Evě Stříbrné (jazyková redakce textu) a Petru Čížkovi (technická redakce) z Nakladatelství Paseka


Za instalaci výstavy
 • Bc. Josefu Kremlovi a jeho spolupracovníkům z Českého muzea stříbra v Kutné Hoře


Za vystoupení na vernisáži výstavy
 • Pěveckému sboru Cantica


Za přednášku na odborném semináři
 • Mgr. Vojtěchu Vaňkovi ze Státního okresního archivu v Kutné Hoře
 • Mgr. Pavlu Scheuflerovi z Filmové a televizní fakulty Akademie múzických umění v Praze
 • Mgr. PhDr. Petře Mašitové, Ph.D., z Ministerstva kultury ČR
 • PhDr. Stanislavu Škodovi z Nakladatelství PasekaZa otištění soutěžního seriálu a za propagaci projektu v tisku
 • Monice Pravdové z týdeníku Obzory Kutnohorska
 • Redakci městského zpravodaje Kutnohorské ListyZa grafické zpracování projektu
 • Jiřímu D. Dostálovi


Za vytvoření internetových stránek
 • Jiřímu Novákovi


Za vytvoření propagační animace
 • Kubovi Obrazovi


Za záštitu nad projektem
 • Prof. PhDr. Jiřímu Kuthanovi, DrSc. (odborný garant)
 • MVDr. Václavu Vančurovi