Digitální archiv tvoří hlavní obsah stránek. Je seřazený do třiceti základních složek podle názvu objektů, ulic nebo čísel popisných domů, pro snadnější orientaci slouží Mapa historického jádra v úvodu archivu.

Jednotlivé prameny jsou v těchto základních složkách a dalších tematických podsložkách seřazeny chronologicky podle data vzniku s uvedením základních údajů: datace, autor, vlastník, inventární číslo a druh pramene. Do připojené Poznámky budou postupně vkládány specifické údaje ke každému prameni nebo důležité informace o zobrazených objektech. Zájemce o hlubší studium pramene nebo pro získání jeho kvalitní reprodukce může prostřednictvím odkazu kontaktovat vlastníka.

Z důvodu zabezpečení pramenů z hlediska reprodukčního práva je sníženo rozlišení snímků do formy náhledu a uprostřed umístěn vodoznak s logem projektu. V současnosti obsahuje Digitální archiv na 1000 obrazových pramenů z šestnácti státních nebo soukromých sbírek a památkových objektů. Archiv bude pravidelně doplňován o přírůstky získané výzkumem dalších sbírek, se kterými se budete moci seznámit ve složce Novinky.