První fotografické záměry města připomínají v mnohém ještě obrazové veduty. Fotografové vybírali stejná místa jako vedutisté, tj. partie Na Rovinách, Karlov nebo stráně pod Kaňkem. V mladším období patří mezi nejdůležitější ty snímky pořízené z kostelních věží nebo první letecké záběry města z roku 1931. Kutná Hora má po Praze druhý nejstarší fotografický fond v Čechách, který vytvořil Vídeňan Andreas Groll při svých dvou návštěvách města v roce 1856 a 1865. Ačkoliv z jeho katalogu (bez obrázků) víme, že v Kutné Hoře vytvořil také celkový pohled na město, bohužel se jej zatím nepodařilo objevit.

Nejstarší celkové fotografie města tedy v našem archivu pocházejí od Jindřicha Dittricha, který v Kutné Hoře založil svůj ateliér v roce 1863. Předpokládáme, na základě detailů budov, že první jeho fotografie vznikaly brzy po tomto datu. Každý významnější fotograf města Kutné Hory zachytil alespoň základní pohled na městské panorama s chrámem sv. Barbory a Jezuitskou kolejí nebo z opačné strany střed města s kostelem sv. Jakuba a Vlašským dvorem. Připomeňme alespoň ty nejdůležitější, Karla Bellmanna, J. Steffela, bratry Výborný nebo Karla Herbsta.