Zmizelá Kutná Hora   »  Novinky

Vzdělávací kurz architektury začne v září

Poznejte širokou plejádu architektonických slohů a stylů zastoupených v Kutné Hoře. Od letošního září se rozeběhne již 5. ročník kurzu, který vás seznámí s hodnotami architektury města, které je součástí památek Světového dědictví. Předplatné kurzu 10 slohů architektury lze zakoupit i formou dárkového poukazu.

Kutná Hora a okolí je pokladnicí architektonických slohů od románského období až po současnost. Kromě nového pohledu na významné stavby gotiky a baroka se například dozvíte, ve kterém z kutnohorských domů se dosud skrývá renesance, kolik staveb se tu dochovalo z období kubismu a funkcionalismu, či jaké smělé projekty zde nakonec nebyly zrealizovány...

Na kurzisty čeká v deseti přednáškách v Dačického domě výuka teorie jednotlivých slohů na příkladech evropské, české a kutnohorské architektury a umění, a v deseti exkurzích pak návštěva staveb nebo jejich částí, které nejsou veřejnosti běžně přístupné. Seznam navštívených památek se každoročně rozrůstá s cílem výběru výstižnějších a zajímavějších příkladů. Poutavá je také víkendová exkurze po funkcionalistických vilách v kraji nebo zakončení kurzu celodenní opakovací lekcí na Pražském hradě, a pro ty nejzvídavější i exkurze zahraniční, například do Florencie nebo Říma.

Absolutorium základního kurzu otevírá možnost zúčastnit se specializovaných kurzů pro absolventy, jakési nástavby, ve které se kurzisté hlubší formou seznamují s vybranými tématy a probranými slohovými obdobími. Letošní „postgraduál“ měl za téma Katedrální gotiku, v rámci níž navštívili celkem 12 staveb, včetně víkendové výpravy do Kolína, Klášterní skalice a Sázavského kláštera. A pro další ročníky připravujeme další speciální témata z architektury baroka, historizujících stylů nebo avantgardních architektonických směrů.  

Přihláška do základního kurzu pro akad. rok 2024/2025 se podává na recepci Dačického domu v Kutné Hoře do 31. srpna. V přiloženém letáku najdete detailní informace o kurzu včetně rozpisu lekcí a v obrazové galerii můžete načerpat atmosféru minulých ročníků.

Těšíme se na vás!

Napište nám

Hledáme další prameny a sbírky!

Všechna políčka formuláře musí být vyplněná.
Buďte bez obav – vaše údaje jsou u nás v bezpečí a nikdy je nikomu neposkytneme.

Vyhledávání v digiarchivu