Arciděkanství patří mezi nejvíce autenticky zachované památky města Kutné Hory. Složitý architektonický vývoj tohoto objektu bude představen ve světle nejnovějších poznatků získaných stavebně historickým průzkumem v roce 2007. Přednáška se uskuteční 15. 6. v 18:00 v budově Arciděkanství v rámci projektu 600 let farnosti u sv. Jakuba (1410 – 2010).