Zmizelá Kutná Hora   »  Novinky

Ohlédnutí za akcemi při znovuotevření výstavy na Hrádku

25. dubna 2010
Ve dnech 1. -18. 4. 2010 byla v sídle Českého muzea stříbra na Hrádku po zimní přestávce znovuotevřena výstava Zmizelá Kutná Hora, jejíž vernisáž proběhla 1. 12. 2009. Toto pokračování bylo zároveň příležitostí k uspořádání několika přednášek a prohlídek výstavy pro odbornou i širokou veřejnost.

30. 3., v předvečer znovuotevření výstavy, byla v hotelu Mědínek uspořádána přednáška pro sdružení Život 90 v rámci cyklu Akademie třetího věku. Přednášku s promítáním fotografií si přišlo poslechnout 45 posluchačů.

7. 4.
proběhla přednáška a komentovaná prohlídka výstavy na Hrádku pro sdružení Ekodomov jako součást projektu „Putování prostorem a časem“, který se zaměřuje na poznávání vývoje krajiny a posílení vztahu k místu, kde lidé žijí.

8. 4.
byla uspořádána přednáška pro Klub rodáků a přátel Kutné Hory v rámci cyklu seminářů a přednášek s názvem „Historie – učitelka života“. Přednáška přilákala více jak padesát posluchačů. Po skončení přednášky charakterizoval své bezprostřední dojmy místopředseda Klubu Ing. Navrátil: "Mám radost, že přednáška Zmizelá Kutná Hora zcela naplnila smysl projektu "Historie - učitelka života", to je přispět k lepšímu poznání a pochopení minulosti, a tak napomoci lepšímu pochopení současnosti. Zmizelá Kutná Hora je užitečný projekt s velkým potenciálem, pokud jde o posílení vazeb lidí ke své komunitě, což považujeme i za důležité poslání Klubu rodáků a přátel Kutné Hory".

18. 4.
, v posledním dni instalace výstavy, který je zároveň vyhlášen jako Mezinárodní den památek a historických sídel, proběhly dvě komentované prohlídky výstavy pro veřejnost, a to od 10. a 14. hodiny. Obě prohlídky navštívilo bezmála sedmdesát posluchačů. Více informací najdete zde.
Přednáška v sídle sdružení Ekodomov
Přednáška v sídle sdružení Ekodomov
Komentovaná prohlídka výstavy pro sdružení Ekodomov
Komentovaná prohlídka výstavy pro sdružení Ekodomov
Přednáška pro Klub rodáků a přátel Kutné Hory
Přednáška pro Klub rodáků a přátel Kutné Hory
Komentovaná prohlídka výstavy v rámci Mezinárodního dne památek a historických sídel
Komentovaná prohlídka výstavy v rámci Mezinárodního dne památek a historických sídel

Zpět