PhDr. Aleš Pospíšil
born 1974 in Kutná Hora

Studies

Primary school in Kutná Hora
Arts and Crafts Secondary school, field of study-art girdler
Charles University, Philosophical faculty Prague-field of studies Fine Arts History
Since 2006 pursuing PhD. studies in Fine Arts History

Professional experience
Monuments preservation institute of Central Bohemia in Prague, restoration workshops in Kutná Hora (1992-1995)
Jaroslav J. Alt, academic painter and restorer, cooperation in preservation of art works and architecture (1994-2000)
Archaeological Institute AVČR, documentation of fragments from St. Guy Cathedral in Prague Castle (1997)
Archaia Praha, documentation of archaeological research in the precinct of the monastery in Sedlec by Kutná Hora
State Institute of Preservation of monuments in Prague, department of constructional and historical research (2000-2002)
National Preservation Institute in Prague, detached office for Kutná Hora and Sedlec

Preservation supervision (selection of projects)
 • Church of Our Lady in Sedlec (2002-2008)
 • Church of Our Lady Na Náměti (since 2003)
 • Jesuit College in Kutná Hora (2004-2007)
 • Municipal preserve of Kutná Hora (since 2002)

Construction, historic and archive research (selection)
 • St. Barbara Cathedral in Kutná Hora
 • Church of Our Lady in Sedlec
 • Church of Our Lady Na Náměti in Kutná Hora
 • Archdeanery in Kutná Hora and houses No.34, 41-42,152 in Kutná Hora
 • Multidisciplinary research of the church of Our Lady in Sedlec, collective of authors

Bibliography
 • Kutná Hora, Dějiny českých měst, kolektiv autorů, Praha 2000 (pasáže o architektuře v oddíle Kutná Hora a umění)
 • Letmý pohled na vývoj měšťanského domu, Krásné město 2/2003, s. 3-4.
 • Nahlédnutí do kaple v Sedlci, Krásné město 3/2003 s. 15-16.
 • Svatobarborský karner ve středověku, Krásné město 1/2004, s. 16.
 • O podobách zastřešení kostela P. Marie Na Náměti, Krásné město 1/ 2004, s. 22-23.
 • Gotický plán chrámu sv. Barbory v Kutné Hoře ze sbírky vídeňské Akademie výtvarných umění (č. 16 841), Průzkumy památek 1/2005, s. 91-96.
 • Chór chrámu sv. Barbory z pohledu stavební historie, STOP, Praha 2006, s. 33-37.
 • Ke středověké podobě věže kostela Panny Marie Na Náměti, STOP, Praha 2007, s. 9-13.
 • Příspěvek k poznání stavby kostela Nanebevzetí Panny Marie v Sedlci u Kutné Hory, Průzkumy památek 1/2008, s. 57-70 (s H. Brzobohatou, Z. Štaffenem a F. Velímským).
 • Poznámky k architektuře Smíškovské kaple, Zprávy památkové péče, 2009 (v tisku)
 • Stavebně historický průzkum chrámu Nanebevzetí Panny Marie v Sedlci. Upřesnění podoby gotické architektury, Sborník Sympozia Sedlec, 2009 (v tisku)

Public lectures and other activities
 • Stavební vývoj kaple Božího Těla, Seminář ICOMOS, Vlašský dvůr v Kutné Hoře, 25. 10. 2000
 • Kutná Hora – památka UNESCO a oprava chrámu sv. Barbory, Muzeum Čáslav, 16. 4. 2003
 • Střešní krytiny domů a kostelů v Kutné Hoře – historický vývoj, Seminář: Řemeslná výroba, opracování a pokrývání střech krytinami z přírodních materiálů, České muzeum stříbra v Kutné Hoře, 13. 10. 2003
 • Stavebně-historick průzkum chrámu sv. Barbory, Institut konzervátorských a restaurátorských technik v Litomyšli, 18. 5. 2004
 • Odborný poradce dokumentárního filmu Kutná Hora – hledání krásna, MK ČR, režie a kamera Martin Benc, květen 2004
 • Rekonstrukce chrámu Panny Barbory v Kutné Hoře v letech 2003-2004, Mezinárodní den památek a historických sídel, České muzeum stříbra v Kutné Hoře, 18. 4. 2005
 • Nová zjištění stavebně-historického průzkumu, Odborný seminář Společnosti pro technologie ochrany památek STOP na téma: Chrám sv. Barbory v Kutné Hoře, Národní muzeum v Praze, 25. 5. 2006
 • Školení průvodců o památkách Kutné Hory a Sedlce pro Průvodcovskou službu s. r. o. Kutná Hora, 2003 a 2006
 • Vedení exkurze po Kutné Hoře a Sedlci v rámci konference British Archeological Association, Medieval Art and Architecture in Prague and Bohemia, 11. 7. 2006.
 • Vedení exkurze po Kutné Hoře a Sedlci v rámci projektu Univerzity Pardubice, fakulty restaurování v Litomyšli Odborný vzdělávací cyklus pro specialisty v oblasti památkové péče Irácké republiky, 21.10.2006 a 14.11.2009
 • Metody památkové péče v praxi na příkladu Kutné Hory, Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, 22. 11. 2006 a 28. 11. 2007
 • Kutnohorské parky, Evropské dny kulturního dědictví, České muzeum stříbra v K. Hoře, 13. 9. 2008
 • Stavebně-historický průzkum kostela Nanebevzetí P. Marie v Sedlci. Rekonstrukce gotické podoby, Sympozium Sedlec, Vlašský dvůr v Kutné Hoře, 18. 9. 2008.
 • Iniciátor a hlavní organizátor Sympozia Sedlec, Vlašský dvůr 18. – 20. 9. 2008
 • Katedrála v Sedlci, ČT Toulavá kamera, 12. 4. 2009

Membership
 • Committee for regeneration of Kutná Hora –counselling body of the municipal council
 • Commission of architects counselling body of the municipal council
 • Kutná Hora Unesco listed preserve foundation- member of the board of directors
 • Beautiful town member of editorial board
 • Antiqua Cuthna member of editorial board
 • Association for constructional historic research