Na této stránce vám budeme postupně představovat využití projektu v praxi. Prameny z Digitálního archivu je totiž možné využít pro nejrůznější účely – odborné a vědecké studium, publikační a edukační účely nebo propagaci města a památek, ale zejména jako podklad pro zodpovědnou a kvalitní péči o historické jádro města zapsaného od roku 1995 na listině Světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO.

Budeme rádi, když také vy použijete tento projekt k některému z výše zmíněných účelů, uvedete zdroj (např. Převzato z projektu Zmizelá Kutná Hora www.zmizelakutnahora.cz) a poskytnete nám o tom informaci, popřípadě náhledovou kopii, abychom mohli váš projekt zařadit na tuto stránku. Děkujeme.