Na této stránce vám budeme postupně představovat významné tvůrce obrazových pramenů, především malíře a fotografy. Ve starším historickém období od 17. do 19. století vytvořili svá díla s kutnohorskou tématikou významní umělci a vedutisté, jako například Jan Willenberg, Friedrich Bernhard Werner, Vincenc Morstadt nebo Karel Liebscher. V dokumentování města a jeho nejvýznamnějších památek je však od poloviny 19. století stále více doplňovali fotografové.

Pozoruhodná, ale zatím málo probádaná je skutečnost, že Kutná Hora má hned po Praze nejstarší zachovaný fotografický fond. První fotografie města vytvořil Vídeňan Andreas Groll, který město navštívil dvakrát, a to v roce 1856 a 1865. Groll položil významný základ k bohaté pozdější tradici fotografování místních památek především výtvarnou a technickou kvalitou svých snímků. V roce 1863 byl v Kutné Hoře založen první a na dlouhou dobu jediný fotografický ateliér Dittrich, který nejprve na vizitkové formáty a později i na velké fotografie začal systematicky zachycovat místní památky. Dittrichův nástupce Josef Steffel od roku 1887 nebo další fotografové jako Oldřich Jelínek nebo bratři Výborný pak fotografovali tyto památky v důležitém období jejich rekonstrukcí.

Kromě celkových panoramatických snímků byla větší pozornost samotnému městu, jeho ulicím a domům věnována až v období po roce 1900. Od poloviny 20. století pak začíná soustavná fotografická dokumentace historického jádra města Kutné Hory především díky památkovým institucím.