V dlažbě Václavského náměstí v Kutné Hoře byl před Kamenným domem v minulosti použit unikátní obrazec vyskládaný z valounové dlažby, známý pouze z historických fotografií.

Na základě fotografie Kamenného domu z roku 1883 byla v roce 2008 vytvořena rekonstrukce tohoto obrazce a použit při novém zadláždění prostoru před sochou sv. Václava na témže náměstí.