V poslední den instalace výstavy Zmizelá Kutná Hora na kutnohorském Hrádku 18. 4. 2010 se uskuteční v rámci Mezinárodního dne památek a historických sídel dvě organizované prohlídky výstavy pro veřejnost. Prohlídky s výkladem autora projektu Zmizelá Kutná Hora proběhnou od 10:00 a 14:00. Těšíme se na vaši účast!