Kutná Hora má jeden z nejstarších fotografických fondů, který vytvořil „první fotograf Prahy“ Vídeňan Andreas Groll. V roce 1856 při své cestě po Čechách navštívil také Kutnou Horu a pořídil první snímky místních památek, které jsou zhotoveny na slaném papíře velkého formátu a jsou technicky a výtvarně dokonalé. V roce 1865 navštívil město podruhé a z jeho dvou pobytů vzniklo přibližně dvacet snímků, jež jsou dnes roztroušeny po různých českých i zahraničních sbírkách.

V Kutné Hoře fotografoval zejména významné památky architektury, jako chrám sv. Barbory, Vlašský dvůr, Kamenný dům nebo Kamennou kašnu, arkýř Hrádku. Nevěnoval se však jen jejich reprezentativním záběrům z vnějšku, fotografoval i uvnitř chrámu sv. Barbory nebo v kostele Na Náměti, což bylo při možnostech tehdejší fotografické techniky, mimořádné.

Fotograf Groll své snímky většinou signoval a opatřil i číslem v katalogu vydaném v roce 1865. Jejich reprodukci pak bylo možné si u něj objednat.